Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Výročie kontroverzného Slovakštátu

Je dôležité, aby sme v dejinách dokázali pomenovať zlo. 14.3.1939 sa sformoval prvý Slovenský štát. Stalo sa tak pod tlakom nacistického Nemecka. Na jeho čelo sa vtedy dostal Jozef Tiso. Anton Hruboň a James Mace Ward nadväzujú na toto obdobie po 80 rokoch dvoma dôležitými knihami. Jedna je o Alexandrovi Machovi, druhá o Jozefovi Tisovi.


Radikál z povolania

Je ťažké korigovať negatívne emócie a zachovať si dištanc. Anton Hruboň sa v úvode svojej publikácie Alexander Mach. Radikál z povolania zaoberá pohľadom na tohto dejinného „enfant terrible“. Názory sa rôznia a dobou kultivujú, pretože až jej zrenie dokáže mnohé veci identifikovať bez emócií a s odstupom. Mladý historik chcel predovšetkým urobiť kvalinú biografiu, do ktorej nebudú vstupovať jednostranné názory a svoje negatíva dokáže dešifrovať sama.

Alexander Mach bol človek z ľudu, používal jeho reč - často gýčovú, pátosnú a buditeľskú. Narodil sa v Mederi roku 1902, kedy bola ešte krajina značne multikultúrna a národne orientované indivíduá takýto stav vecí prirodzene vyrušoval. V turbulentných časoch politických zmien mal Alexander Mach zrelý vek a ľahko sa stal ikonickou postavou vtedajšej spoločnosti. Striedavo sa vyskytoval na tribúnach a vo väzení, odkiaľ písal o sebe aj s prívlastkami heroizmu, pretože veril, že sa so zákonom konfrontoval pre dobro vecí a samostatného národa.

V očiach fašistického Nemecka ale nebol vnímaný ako ideálny a mnohí vrchní funkcionári sa na jeho prelietavé konanie pozerali s nedôverou. Napriek tomu sa ale stal prostriedkom propagácie fašistickej moci a dodnes je spájaný predovšetkým s aktivitami na platforme vtedajšieho Slovenského štátu.

Biografie ako je Alexander Mach spoločnosť potrebuje, pretože genéza zločinu má často identické korene. Anton Hruboň priniesol knihu, ktorá približuje udalosti Slovenského štátu cez osobu popredného funkcionára tohto režimu.

Kňaz, politik, kolaborant

Takýto podtitul nesie biografia od renomovaného amerického historika Jamesa Macea Warda. Podáva komplexný obraz tohto rozporuplného politika. Reflektuje roky, kedy študoval za kňaza, obdobie, kedy vstúpil na politickú dráhu, až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Kniha obsahuje aj kontroverzné polohy Tisovho života týkajúce sa vojnového spojenectva s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie slovenských židov.

„Wardova publikácia je asi doteraz najfundovanejšou historickou biografiou o J. Tisovi, nielen svojím bohatým obsahom, ale aj inšpiratívnymi podnetmi pre ďalší výskum slovenských dejín prvej polovice 20. storočia.“

- Ivan Kamenec, Kritika a kontext

„Knihu Jozef Tiso – kňaz, politik, kolaborant som čítal a môžem povedať, že je veľmi dobrá. Je to kniha, ktorá nám chýbala. Ivan Kamenec síce napísal vynikajúcu, ale krátku Tisovu biografiu. Ward podal obraz Tisa tak verne a reálne, ako je to dnes len možné. Je to príbeh o tom, ako sa z normálneho človeka môže stať vojnový zločinec.“

- Dušan Kováč, Pravda žurnál

„Publikácia Jozef Tiso – kňaz, politik, kolaborant je skvelým vydavateľským počinom už len preto, že sa na svoju minulosť pozrieme očami nezaujatého historika spoza Atlantiku. S rešpektom podčiarkuje základnú premisu Ivana Kamenca, že Jozef Tiso nebol ani diabol, ale ani svätec. Wardova kniha sa číta naozaj veľmi dobre napriek neľahkému obsahu. Aj vďaka tomu, že vydavateľ si vybral Dezidera Kamhala ako adekvátneho prekladateľa takéhoto, svojou podstatou na Slovensku ´explozívneho´ textu.“

- Peter Turčík, SME, Kultúrny život

„Wardova kniha je podľa recenzií našich historikov objavná, komplexná a navyše nezvykle vyvážená. V archívoch a dobových záznamoch pátral pätnásť rokov a z jeho zistení sa zdá, že hoci Tiso bol vystavený antisemitizmu celý život – tak ako každý v Uhorsku – politickým antisemitizmom sa nainfikoval až počas štúdií.“

- Peter Getting, SME, Magazín víkend

Text o knihe Jozef Tiso. Kňaž, politik, kolaborant je z tlačovej správy vydavateľstva Slovart.

Preklad: Dezider Kamhal

Zobraziť diskusiu (0)

Jozef Tiso | Kňaz, politik, kolaborant

Jozef Tiso | Kňaz, politik, kolaborant

Ward James Mace

James Mace Ward vo svojom diele podáva komplexný obraz Jozefa Tisa, jednej z narozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza rímskokatolíckej cirkvi, vstupom na politickú dráhu, angažovanosťou na úrovni československej politiky až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Ward sa nevyhýba ani najkontroverznejším kapitolám Tisovho života – predovšetkým jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie a napokon aj zavraždenie slovenských židov. Zachytáva Tisa ako človeka presvedčeného o poslaní katolicizmu, vášnivého nacionalistu a chladne uvažujúceho politika, odhodlaného chrániť svoju reputáciu aj manévrovací priestor. Publikácia je prvým hĺbkovým rozborom života tejto rozporuplnej osobnosti z inej ako slovenskej perspektívy. Na rozdiel od predchádzajúcich životopiscov J. M. Ward uprednostnil chronologický prístup, ktorý priniesol mnohé prekvapenia.

Kúpiť za 19,95 €

Alexander Mach. Radikál z povolania

Alexander Mach. Radikál z povolania

Hruboň Anton

Pre jedných charizmatický rečník a apoštol prvého slovenského štátu v dejinách, pre druhých fašista, Hitlerova pravá ruka na Slovensku a architekt holokaustu slovenských Židov. Dá sa vôbec na Alexandra Macha, bývalého ministra vnútra, podpredsedu vlády, hlavného veliteľa Hlinkovej gardy a šéfa Úradu propagandy ľudáckeho režimu, pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, alebo je pre súčasnú slovenskú spoločnosť výlučne pozitívnou alebo výlučne negatívnou metaforou ako donekonečna diskutovaný Jozef Tiso? Životopis od historika Antona Hruboňa, vychádzajúci z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch, sa pokúša predstaviť hlavného protagonistu knihy v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.

Kúpiť za 19,95 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.