Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Anasoft litera 2021: Finálová desiatka

7 žien, 3 muži, 2 debuty, 10 kníh. Odborná porota literárnej ceny vyhlásila vo vysielaní Rádia Devín desiatku Anasoft litera 2021. Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov sú medzi nimi aj dva debuty. Zo 165 hodnotených kníh vybrala tieto tituly v abecednom poradí podľa priezviska ich autorov:

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Artforum, 2020)

Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020)

Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo a srd, 2020)

Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt, 2020)

Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt, 2020)

Laco Kerata: Na okraji mojej hory (KK Bagala, 2020)

Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni, 2020)

Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Vydavateľstvo SLOVART, 2020)

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT, 2020)

Alta Vášová: Odlety (Fragment, 2019)

O desiatke Anasoft litera 2021 a jej laureátovi v šestnástom ročníku rozhodujú: česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.

V 16. ročníku literárnej ceny sa porota musela vyrovnať s neúmerným rozdielom medzi kvantitou vydávanej prozaickej produkcie a kvalitou textov. Ich rozhodnutie je výsledkom diskusií a kompromisov. Porota totiž mala problém vybrať zo 165 kníh desať titulov, ktoré by mohli zhodne označiť za skutočne dobré diela. Marta Součková ako príčinu tohto stavu vidí „stále narastajúci počet ‚žánroviek‘, no iste aj fakt, že postupne odchádzajúcu najstaršiu generáciu zatiaľ len pomaly nahrádzajú nové osobnosti.“

Finálová desiatka sa predstaví počas multižánrového festivalu litera fest, ktorý by sa mal konať v júni v Bratislave. Presný termín podujatia bude závisieť od pandemickej situácie. Okrem autorských čítaní, diskusií či workshopov ponúkne festival aj koncerty, výstavu, projekciu či divadelné predstavenie. Okrem toho organizátori ceny pripravujú aj vyše 20 besied a autorských čítaní po celom Slovensku v rámci projektu Anasoft litera uvádza, ako aj ďalší ročník ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Podujatia občianskeho združenia ars_litera z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Generálnym partnerom ceny Anasoft litera je softvérová spoločnosť ANASOFT.


(Použité informácie pochádzajú z materiálov literárneho ocenenia Anasoft litera 2021.)




Zobraziť diskusiu (0)

Satori v Trenčíne

Satori v Trenčíne

Cabala Lukáš

Trenčín v akejsi neurčitej budúcej súčasnosti. Metro. Masy. Mrakodrapy. Leží toto mesto len v hlave autora? Alebo je skutočné? Ktovie. Žije v ňom Vincent, ktorý nehľadá lásku, no napriek tomu mu vstúpi do života. Zvláštna. Krehká. Mladá fyzioterapeutka Klára, ktorá mu veľmi pripomína masérku zo Sorrentinovho filmu. Možno si to neprizná ani sám pred sebou, no toto dievča zatrasie jeho každodennosťou. Je to zrejmé. A jasné. Láska. Skutočná, aj keď vymyslená, fiktívna, hoci ozajstná, prežitá, aj keď iba napísaná. Zdá sa, že sila imaginácie je niekedy mocnejšia než realita.

Kúpiť za 10,12 €

Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G.

Farkašová Etela

Chorobne senzitívne, až z "normálu" vychýlené bytosti môžu niekedy zachytávať poruchy či kazy sveta oveľa intenzívnejšie ako ostatní ľudia a ich reakcie môžu byť extrémne. Strach a starosť o svet v nich potom prevláda nad inými emóciami, to je aj prípad protagonistky G., ktorú obavy o budúcnosť sveta vedú k úsiliu urobiť niečo pre jeho záchranu.

Kúpiť za 11,31 €

Eklektik bastard

Eklektik bastard

Gibová Ivana

Štvrtá kniha Ivany Gibovej je poviedkový komix, v ktorom sa text prelína s obrazmi, postavy prestupujú z jedného príbehu do druhého. Sarkasticky ladené príbehy vychádzajú zo života súčasnej „tridsať plus“ generácie narodenej v osemdesiatych rokoch, ktorá má internetovú dospelosť, ale nemala internetové detstvo.

Kúpiť za 10,45 €

Jednorožce

Jednorožce

Hrínová Barbora

Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová (1984) osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Jej skúsenosť však nie je viazaná len na mladšiu generáciu.

Kúpiť za 9,31 €

Naničhodnica

Naničhodnica

Juráňová Jana

Jana Juráňová nadväzuje románom NANIČHODNICA na svoje prózy zo súčasnosti (Utrpenie starého kocúra, Orodovnice, Nevybavená záležitosť, Cudzie príbehy). Zosnovala ho okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí.

Kúpiť za 11,31 €

Na okraji mojej hory

Na okraji mojej hory

Kerata Laco

Smutnosmiešne poviedky o nezvyčajných osobných príbehoch, prerozprávané vnútornými hlasmi ľudí so zvláštnym pohľadom na svet. Na Keratovi spisovateľovi je fascinujúce to isté, čo na Keratovi človekovi priam neuveriteľné prepojenie hravého vnímania sveta a prvkov nonsensu, surreálna a dada.

Kúpiť za 9,00 €

Ženy aj muži, zvieratá

Ženy aj muži, zvieratá

Pupala Richard

"Trinásť nových poviedok dvojnásobného finalistu Anasoft litera." Trinásť nových poviedok Richarda Pupalu, dvojnásobného finalistu Anasoft litera, treba zažiť.

Kúpiť za 11,87 €

Tremolo ostinato

Tremolo ostinato

Šikulová Veronika

Kniha s názvom požičaným z hudby Tremolo ostinato je románom - nerománom v krátkych kapitolách, rozprávaním o hudbe, slovách, písaní a vzťahoch, v ktorom sa každodenné domáce a záhradné práce prelínajú s úvahami o literatúre a hudbe, autorka vstupuje do vzťahov s okolím... Je voľným rozprávaním miešajúcim niekoľko prúdov vedomia: reflexiou každodenných udalostí, aj tých, ktoré sa stali kedysi dávno a zostali v pamäti ako obrázky, ciest do práce, opakujúcich sa domácich činností, rozprávačkino momentálne rozpoloženie.

Kúpiť za 12,30 €

Nič sa nestalo

Nič sa nestalo

Šmatláková Zuzana

Kto rozhoduje o tom, čo robíme? Sme zodpovední za svoje činy, alebo sme len obeťami okolností?

Kúpiť za 11,31 €

Odlety

Odlety

Vášová Alta

Autorkine charakteristické fragmentárne záznamy (prezentované predtým trocha inak v knihách Úlety či Dolety) čoraz intenzívnejšieho vnímaného plynutia času od toho najosobnejšieho, najintímnejšieho až po zachytávanie dobovej atmosféry, prienikov spoločenských pnutí a neuróz do zdanlivo bezpečného zátišia sebareflektujúcej osobnosti. Vášovej nadhľad je koncentrovaný v čoraz strohejších, vylúhovaných vetách, napriek strohosti budovaných ako básnický text, myšlienky plné vnútornej dynamiky, smútkom podšitého rytmu, s nenásilnou naliehavosťou presviedčajú čitateľa pre svoj spôsob.

Kúpiť za 9,03 €

Podobný obsah

Finálová päťka Anasoft litera 2023

Správy

Finálová päťka Anasoft litera 2023

18. ročník slovenskej literárnej ceny za najlepšiu pôvodnú prózu v priamom prenose Rádia DEVÍN vyhlásil tohtoročné finalistky a finalistu. Zo širšieho výberu porota do finále posunula prózy Jany Bodnárovej, Jakuba Juhása, Dominiky Moravčíkovej, Veroniky Šikulovej a Sone Urikovej.

Desiatka Anasoft litera 2023

Správy

Desiatka Anasoft litera 2023

Literárna cena Anasoft litera v utorok 7. marca v popoludňajšom vysielaní Rádia DEVÍN vyhlásila desať nominovaných kníh na prestížne ocenenie. Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov sú medzi nimi aj silné prozaické debuty. Rukami odbornej poroty prešlo 123 hodnotených kníh. Po dlhých diskusiách z nich vybrala týchto desať titulov v abecednom poradí podľa priezviska ich autorov a autoriek:

Pod slnkom Turína

Recenzie

Pod slnkom Turína

Prišla tesne pred Vianocami. Vďaka obálke, na ktorej sa vyníma anjelská tvár štíhlej dievčiny s prenikavým pohľadom, sa medzi ostatnými obálkami profilovala na prvý impulz ako milostný román. Dobrakovovej kniha Pod slnkom Turína (Marenčin PT, 2021) však určite pod nejednou jedličkou spôsobila zmätok. Nie svojím nenápadným, patetickým žánrovým vizuálom, ale literárnym obsahom, kde nechýbajú jej tradičné schémy charakterových patológií, vzťahových deviácií a plné cynizmu.