Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Pandémia hoaxov

Pesimista by mohol povedať, že žijeme v informačnom pekle. Optimistickejšie naladený človek s tým môže súhlasiť, ale dodá, že aj v tom pekle existujú rôzne okruhy a dezinformácie a hoaxy sú toho dôkazom. Kniha Pandémia hoaxov je preto vítaný sprievodca po týchto pekelných informačných okruhoch.

Keď v roku 2019 vyšla výborná kniha Lovci šarlatánov (Artis Omnis, 2019) zaoberajúca sa pestrou paletou rôznych smerov tzv. alternatívnej medicíny, bolo ju možné vnímať aj ako encyklopédiu omylov súvisiacich so zdravím. Nikto vtedy nepredpokladal, že už o dva roky bude potrebovať aktualizáciu, pretože v dôsledku pandémie koronavírusu covid-19 sa nielenže objavili nové alternatívne nápady vyliečenia rôznych prejavov tohto ochorenia, ale mediálny priestor si do významnej miery prisvojil dezinformácie a nepravdivé tvrdenia rôznej závažnosti. Od neškodných po smrtiace, od vážnych po groteskné, vždy si našli svojich oddaných priaznivcov a obhajcov. Je určite záslužné, že vyšla kniha, ktorá podrobne vyvracia dezinformácie o medicínskych aspektoch covidu, ale je tristné, že k tomu vôbec muselo prísť. Ak sa raz bude o niekoľko rokov spätne hodnotiť stav slovenskej spoločnosti počas pandémie, tak kniha Pandémia hoaxov bude znamenitý podklad na obsahovú analýzu omylov a zlyhaní jednotlivých aktérov diania.

Zostavovateľ knihy, lekár Roland Oravský, oslovil ďalších znalcov svojich tém a všetci k nim pristúpili metodicky a analyticky, takže čitatelia od prvých strán vidia, ako vyzerá poctivý článok: vyargumentovaný, s doloženými a odbornými zdrojmi (ktorých nie je vôbec málo). Najviac priestoru je venovaného medicínskym témam, resp. vyvracaniu dezinformácií súvisiacich s: povahou koronavírusov (pochádza covid-19 z laboratória? je to len chrípka? existuje vôbec? má zmysel chrániť sa rúškom alebo respirátorom? atď.); ďalej s vakcináciou (dať sa očkovať? čo je to vlastne imunita? dá sa očkovanie nahradiť inou liečbou?) a priestor dostáva aj diagnostika (aký význam majú testy?).

Počas celej knihy sme neustále konfrontovaní s ukážkami „druhej strany“, teda príspevkov zo sociálnych médií, kde ľudia buď vyjadrovali svoje názory, obavy alebo rôzne emocionálne stavy (hnev, nenávisť a frustrácia sú azda najčastejšie), a zároveň sa dočítame statusy politikov, na ktoré by sme asi najradšej zabudli, no je dôležité si ich takto pripomenúť, pretože v plnej sile ukazujú stav mysle, ktorá tie slová písala. Je potrebné oceniť aj texty venujúce sa zlyhaniam autorít, pretože nesú svoj podiel na zmätku a neistote celých skupín obyvateľstva. Chaotický prístup WHO k noseniu rúšok je len jeden z viacerých príkladov takéhoto zlyhania, ďalšími sú určite protichodné vyjadrenia vedcov v médiách a osobitná kapitola je zaslúžene venovaná politikom, pretože na deštruktívny prístup niektorých z nich k protipandemickým opatreniam a následne k očkovaniu sa nesmie zabudnúť. Rovnako je dôležité zaznamenať aj antivedecký postoj politikov, ktorý sa premietol nielen do napádania vedcov alebo ich urážania, ale ide ruka v ruke s odmietaním podpory vzdelávania a kultúry.

Knihu uzatvárajú kapitoly venované „zavírenej geopolitike“ a výzvam, ktorým čelí „občianska spoločnosť na steroidoch“. Dezinformácie a hoaxy z mediálneho priestoru určite nezmiznú a zatiaľ neklesne ani ich význam pri formovaní verejnej mienky. Tiež nemá veľký zmysel neustále vyvracať názor dogmaticky presvedčených ľudí, ktorí dezinformáciám veria. Je tu však stále veľká časť populácie s váhavým postojom a práve títo ľudia dokážu svoje názory prehodnotiť a kvôli nim má význam aj vydávanie kníh, akou je Pandémia hoaxov. A má ešte jednu výhodu, akú môžu mať len knihy oproti napr. novinovým článkom: dokáže podať informácie v celej šírke, komplexne a zapĺňa biele miesta, zodpovedá otázky, ktoré neustále počas pandémie pribúdali. Až zamrazí z predstavy, že o 2-3 roky bude potrebná ďalšia aktualizácia od Lovcov šarlatánov na tému, o ktorej zatiaľ nevieme nič len to, že čaká na svoj príchod.


Pandémia hoaxov

Kolektív autorov: Roland Oravský – zost., Jana Fialová Kučerová, Ondřej Holý, Robert Chovanculiak, Ivana Jochmanová, Markéta Kolečková, Tomáš Kriššák, Michal Křupka, Grigorij Mesežnikov, Martin Miko, Ján Šoltés, Richard Turcsányi

Artis Omnis, 2021

272 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Pandémia hoaxov

Pandémia hoaxov

kolektív autorov

Hoaxy, dezinformácie a informačný chaos sú súčasťou našich životov. Počas pandémie COVID-19 ich vplyv rapídne vzrástol a stal sa tak ešte nebezpečnejší.

Kúpiť za 14,31 €

Podobný obsah

Žena z Marsu

Recenzie

Žena z Marsu

Existujú knihy, ktoré majú tú nevýhodu, že vyjdú tesne po tom, ako boli v médiách zostavované rebríčky najlepších kníh roku alebo minimálne mimoriadnych kníh, ktoré sa z daného roku odporúčajú na prečítanie. Presne takým titulom je aj spoločný počin Michaely Musilovej a Lucie Lackovičovej Žena z Marsu. Biografický text o výnimočnej Slovenke dokazuje, že odhodlanie a pevná vôľa presahujú akékoľvek bariéry vrátane obmedzení viazaných na našu planétu.

Keď vonku prší

Recenzie

Keď vonku prší

Každodenný život ponúka obdivuhodné príležitosti na literárne zaznamenanie. Svoje o tom vie aj herec Igor Adamec, pretože jeho kniha Keď vonku prší s podtitulom Čítanie k rannej káve je práve takýto kaleidoskop bežných situácií ‒ niekedy s naozaj nečakanou pointou alebo výstižným postrehom.